Studentenhuisvesting Utrecht

Woon je in Terneuzen of Sluiskil en ga je studeren in Utrecht? Meld je aan en maak via Clavis gebruik van de voorrangsregeling voor een studentenkamer.

Clavis neemt namelijk deel aan de Commanditaire Vennootschap Uithof III van de SSH (Stichting StudentenHuisvesting) te Utrecht. Daarom heeft Clavis jaarlijks recht op 5 inschrijvingen bij SSH Utrecht voor lokale (aanstaande) studenten. Wat moet je hiervoor doen?

Wat moet je doen?

Kijk in het stappenplan
Stap 1
Schrijf je in bij je onderwijsinstelling

Heb je je al ingeschreven bij een onderwijsinstelling?  Want voorrang kan pas ingevoerd worden als je definitief bent ingeschreven aan een onderwijsinstelling in Utrecht, en het collegegeld hebt betaald. Dat komt omdat de SSH een campusclausule heeft in het huurcontract. Je kunt alleen een kamer van de SSH huren als je student bent in de zin van de wet op het hoger onderwijs.

Stap 2
Schrijf je in bij SSH Utrecht

Schrijf je in als woningzoekende via de website van SSHU. Het inschrijfnummer vermeld je op  het aanvraagformulier van Clavis.

Stap 3
Vul je aanvraagformulier voorrangsregeling in

Download het 'Aanvraagformulier voorrangsregeling' onderaan deze pagina, vul het in en mail het naar [email protected]. Je krijgt zo snel mogelijk bericht terug of je in aanmerking komt voor de voorrangsregeling. Clavis stuurt je aanvraag door naar SSH.

Let op: Om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling moet je in het werkgebied van Clavis wonen dus in Terneuzen of Sluiskil. En (klein)kinderen van huurders krijgen voorrang.

Stap 4
Op zoek naar een kamer!

Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je van SSH Utrecht een mail met verdere informatie.
Je kunt nu direct op het aanbod reageren. De toewijzing en administratieve afhandeling gebeurt door SSHU. Meer informatie over het reageren op huuraanbod vind je op de website van SSHU.
Veel succes met je studie en veel plezier met je nieuwe studentenkamer in Utrecht!

Download het aanvraagformulier