Over ons Contact

Privacy statement

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders en woningzoekenden te verwerken. Clavis neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid.

Wij hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.