Vacature Raad van Commissarissen

Publicatiedatum: 04-08-2020

 

Clavis is op zoek naar een:

Commissaris

Volkshuisvestelijk profiel

Bent u een ervaren toezichthouder met genoemde expertise, dan horen wij graag van u!

Rol van de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC is het interne toezichtsorgaan van onze corporatie. De RvC houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Clavis. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt op als werkgever van de bestuurder.

Functie-eisen

Naast het algemeen profiel worden voor het aandachtsgebied Volkshuisvesting de volgende aanvullende eisen gesteld: Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een duidelijk zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties. Kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen zijn daarbij van belang. Dat alles tevens in het licht van de duurzaamheidsdiscussie en energietransitie in combinatie met het betaalbaar houden van de woningen voor de doelgroep. Definitieve invulling van deze vacature is per 1 januari 2021.

Kennis en ervaring:

  • visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
  • kennis van de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting, inclusief wet- en regelgeving;
  • kennis van en ervaring met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
  • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;

Ons aanbod

We bieden een rol in een complex werkveld dat continu in verandering is. Daarnaast bieden we mensen een dak boven het hoofd; we zijn dus een organisatie die werk doet wat ertoe doet. 

De benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De honorering volgt de ‘Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties’ van de VTW.

Solliciteren

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via de website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar infopublicspiritnl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 7189.
De reactietermijn eindigt op 30 augustus 2020

Voor meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail  voorleggen: infopublicspiritnl.

Klik hier voor de advertentie.

Klik hier voor het volledige functieprofiel.

Klik hier voor het ondernemingsplan 2020-2024

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden