Stapsgewijze verhoging serviceabonnement

Publicatiedatum: 11-01-2022

Wat is het serviceabonnement Huurdersonderhoud?
Kleine mankementen aan uw woning, zoals een lekkende kraan of een bel die niet werkt, moet u zelf repareren. Heeft u een serviceabonnement dan doen wij dit voor u. Erg handig!

Klusjes

Als u een serviceabonnement huurdersonderhoud bij ons afsluit (voor minimaal 12 maanden) dan voeren wij dit soort klusjes - tegen een vaste vergoeding per maand - vakkundig voor u uit. Voor meer informatie over het serviceabonnement huurdersonderhoud, klik hier.  Het onderhoud en de extra reparaties waarvoor het serviceabonnement geldt, staan beschreven in de brochure Serviceabonnement Huurdersonderhoud.

Hogere prijzen
De afgelopen jaren heeft Clavis jaarlijks geen verhogingen aan het Serviceabonnement Huurdersonderhoud doorgevoerd. Vanwege de nacalculatiegegevens, de inflatie van de afgelopen jaren en de hogere prijzen per 2022, zijn wij genoodzaakt om een verhoging door te voeren.

Stapsgewijze verhoging
De Bewonersraad Clavis is akkoord met de aanpassing van het tarief van het Serviceabonnement, maar heeft wel verzocht om de verhoging gefaseerd in te voeren. We hebben hier gehoor aan gegeven. Dit betekent dat tot en met 2025 stapsgewijs toegegroeid wordt naar een kostendekkend tarief.

Serviceabonnement aanvragen
Als u een serviceabonnement bij ons afsluit, voeren wij dit soort klusjes - tegen een vaste vergoeding van € 10,10 per maand - vakkundig voor u uit zonder extra kosten voor arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten (prijspeil 2022). In de brochure serviceabonnement leest u welke zaken zijn inbegrepen bij het serviceabonnement huurdersonderhoud.

 

Deel deze pagina