Project Amberboom uitgeroepen tot Zeeuwse Zorgparel!

Publicatiedatum: 13-07-2022

Het project Amberboom in Terneuzen is uitgeroepen tot Zeeuwse Woonzorgparel door de Taskforce Wonen & Zorg.
Als woningcorporatie werkt Clavis samen met partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Samen realiseren we mooie projecten.
Een voorbeeld hiervan is het project Amberboom in Terneuzen, een samenwerking tussen Clavis en Tragel.

Zelfstandig wonen met begeleiding
In 2013 is de nieuwbouw van woon-zorgcomplex van Tragel in de Amberboomstraat te Terneuzen gerealiseerd, omdat  veel cliënten een woonwens hadden om door te groeien naar  zelfstandige woning met woonbegeleiding. Afgelopen jaren heeft deze groei zich doorgezet onder de  cliënten bij Tragel. Hierdoor is behoefte ontstaan naar een duurzame en toekomstbestendige uitbreiding in Terneuzen. Het huidige woon-zorgcomplex Amberboom omvat 30 appartementen.  De voorbereiding voor de nieuwbouw van een direct naastgelegen, woon-zorgcomplex Amberboom 2 is in gang gezet. Dan komen  hier nog eens 28 appartementen bij.

Directeur Ruben Karel van woningcorporatie Clavis: “Vanuit onze maatschappelijke doelstelling willen we graag letterlijk een steentje bijdragen aan de huisvesting van cliënten van Tragel. Ook voor deze doelgroep willen wij werken aan hun woongeluk, door het mogelijk te maken dat zij ook de volgende stap kunnen zetten in het wonen. Samen met Tragel werken we samen door het combineren van wonen (Clavis) en zorg (Tragel). Het huidige complex wordt uitgebreid met een nieuwbouwplan, dat aan de ene kant voldoet aan de wensen en eisen om goede zorg en ondersteuning te kunnen leveren. En aan de andere kant , door het realiseren van duurzame en energiezuinige appartementen, die  heel goed past bij onze duurzaamheidsambitie en onze doelstelling voor passende huisvesting voor deze doelgroep. ”

Tragel
Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen zij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren. Iedereen heeft recht op een zo gewoon mogelijk leven, waarvoor hij naar vermogen zelf verantwoordelijk is en waarin hij zich veilig en onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt. Het motto ‘Samen doen!’ heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Bestuurder Guus Bannenberg is blij met de samenwerking met Clavis:  “We zijn blij met deze samenwerking. Met het project Amberboom 1 en straks ook  Amberboom 2 voldoen we aan de woonwens van veel cliënten voor een eigen appartement, terwijl toch de begeleiding dichtbij is en er ruimte is voor gezamenlijke activiteiten”.

Klik hier voor de folder van Zeeuwse Zorgparels.

Klik hier voor het filmpje WoonzorgParel Amberboom.

 

 

Deel deze pagina