Disclaimer

Stichting Clavis besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze site. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de getoonde informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Stichting Clavis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze website, of die het gevolg is van het niet kunnen verkrijgen van toegang tot deze website, of die het gevolg is van onvolkomenheden in de informatie die via deze website wordt aangeboden.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de teksten, foto's en grafische voorstellingen op de website van Stichting Clavis mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Clavis.

Stichting Clavis wil haar bezoekers zo volledig mogelijk informeren. Daarom zijn op sommige pagina’s in deze website links of verwijzingen opgenomen naar websites of diensten van derden. Stichting Clavis is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte informatie of aangeboden diensten.